Đầu tư xây dựng hồ chứa nước 15 triệu m3 tại Phú Quốc

ho_chua_nuoc_cua_can
Để đảm bảo nguồn nước ngọt cho khu vực phía Bắc đảo, Phú Quốc đã lên kế hoạch đầu tư xây dựng hồ chứa nước Cửa Cạn với dung tích 15 triệu m2. Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Kiên Giang đã thẩm tra và được Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận đề xuất chủ trương Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước Cửa Cạn phục vụ sản xuất và sinh hoạt huyện Phú Quốc. Tổng nguồn vốn đầu tư hồ chứa...
Xem thêm