Quy hoạch tầm nhìn 2030 về cơ sở hạ tầng tại đảo Phú Quốc

khu_tran_hung_dao_phu_quoc
Các định hướng quy hoạch rõ ràng về giao thông, cấp điện, cấp nước và xử lý nước thải là những bước chuẩn bị cho công tác Phú Quốc lên đặc khu vào năm 2020, tầm nhìn 2030. Quy hoạch cơ sở hạ tầng tại đảo Phú Quốc:  Cấp điện. (a) Nguồn điện : Nguồn điện 110kV của lưới điện quốc gia ra đảo Phú Quốc qua các tuyến cao thế 110kV đi ngầm dưới biển. (b) Lưới điện : Lưới ...
Xem thêm